Agentura Inforpres je pořadatelem největší specializované topenářské výstavy Infotherma. Výstava je zaměřena na ekologické vytápění, úspory energie a využití obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech.

VÝSTAVNICTVÍInfotherma 2004

Infotherma 2005

Infotherma 2006

Infotherma 2007

Infotherma 2008

Infotherma 2009